EPTمجموعه سوالات-EPTنمونه سوالات صفت آزمون EPT

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/05/57754714-1-1.jpg

نمونه سوالات صفت آزمون EPT نمونه سوالات صفت آزمون EPT : هدف اصلی آزمون EPT سنجش مهارت زبان انگلیسی دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران است. در موسسه استاد مسجدی دوره های آموزشی آزمون EPT به صورت خصوصی و فشرده برگزار می گردد. در این مطلب برای آشنایی بیشتر شما با این آزمون...

نمونه سوالات صفت آزمون EPT

نمونه سوالات صفت آزمون EPT : هدف اصلی آزمون EPT سنجش مهارت زبان انگلیسی دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران است. در موسسه استاد مسجدی دوره های آموزشی آزمون EPT به صورت خصوصی و فشرده برگزار می گردد. در این مطلب برای آشنایی بیشتر شما با این آزمون نمونه سوالات صفت آزمون EPT را با شما به اشتراک می گذاریم.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

In each of the following set of sentences, three sentences are grammatically correct and one sentences is not grammatically correct and one sentence is not grammatical.  Identify the incorrect sentence

Very less of the natural elements are found on their own

Some animals have only one partner throughout their lives

stem cells are body cells from which all other types of cells form

On entering the stomach, food is mixed with gastric juices

گزینه 1. بعد از less از حرف اضافه of استفاده نمی شود. در نتیجه، در گزینه 1 بجای very less بایستی از very little « مقدار خیلی کم » استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

As the saying has it ‘Forecasting is difficult’

Gilman was a friend of Jane Addams

The fear of death came over the man

The others two women went along with a idea

گزینه 4. از ضمیر others نمی توان قبل از اسم استفاده کرد (ضمیر جانشین اسم می شود). در نتیجه، در گزینه 4، قبل از women بایستی بجای  others از other استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

There was a lot of uncertainly on how to act around each other

 The ship was just above the line divided night and day

The surface of mercury is very indistinct as seen from earth

We humans like to eat certain plants and animals

گزینه 2. در گزینه 2، با یک جمله ساده مواجه هستیم که بایستی یک فاعل و یک فعل داشته باشد. ship فاعل و was فعل آن است. بنابراین فعل divided در جمله اضافی است و بجای آن بایستی از وجه وصفی معلوم dividing استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

He completed study programs in economics and sociology

Eugene completed a study program at Saint John`s University

Many of the work on these farms was done by slave labor

The crossing takes longer than Washington thought it would

گزینه 3. در گزینه 3 از اسم غیر قابل شمارش work، بایستی از کمیت سنج much استفاده شود، نه many

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

Then along came a little black animal

We would see it as an unfriend act

The poem moved many people

He was an extremely able man

گزینه 2. در گزینه 2، قبل از اسم act بایستی از صفت unfriendly استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

It is extraordinarily to have so many important pieces all in one place

The alloy is therefore harder and less malleable than the pure metal

Despite their tiny size, pollen grains affect many people, giving them hay fever

This is a time where young people need to be extremely aggressive

گزینه 1. بعد از افعال ربطی (is اینجا) بایستی از صفت استفاده شود، نه قید. بنابراین، بکار بردن قید extraordinarily بعد از is نادرست بوده و بجای آن بایستی از صفت extraordinary استفاده شود.

البته گزینه 4 هم صحیح نیست؛ زیرا برای اشاره به زمان بایستی از when استفادع شود نه where

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

As they ripen, tomatoes skins become more delicate

Jessie Way finished college in fewer than four years

As the man went, however, he was troubled in mind

Spain was no longer able to block English exploration

گزینه 2. در گزینه 2، اصطلاح fewer than in نادرست است؛ برای اشاره با زمان بایستی از اصطلاح in less than « در کمتر از» استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

Most plants absorb enough nitrogen from nitrates in the soil

It was the first such plan ever developing in the new world

She saw one of the planes strike The World Center

Its small size makes it all but impossible to see from earth

گزینه 2. در گزینه 2 بجای ever developing بایستی از ever developed استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

Roots push down through soil because of the effect of gravity

Her new job is more than an hour from where she was living

The intense the light, the more silver atoms are formed

The busy season for the bees is from May through July

گزینه .3 در گزینه 3 به یک ساختار تفضیلی مضاعف نیاز داریم. در چنین ساختارهای بایستی در دو طرف جمله از یک صفت تفضیلی استفاده شود. در نتیجه، بجای the intense بایستی از the more intense the light is استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

Sound comes in waves, and the higher the frequency, the pitch is higher

Fire safety in family houses, where most fire deaths occur, is difficult to achieve

Water is one of the few substances that expand upon freezing

Solar heat penetrates more deeply into water than it does into soil

گزینه 1. در گزینه 1، با الگوی صفت های تفضیلی مضاعف رو به رو هستیم. در نتیجه بجای the pitch is higher بایستی از the higher the pitch استفاده می شد.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

Not only cattle, but also railroads helped build the city of Chicago

It was the impact of railroads that expanded agriculture in the west

Americans have become overwhelmingly an urban people

The Chinese probably were the first tea drinkers in world

گزینه 4. در گزینه 4، قبل از world بایستی از حرف تعریف the استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

The Moon’s revolution is responsible for the way earthbound people can observe it

One third of the face of the moon we can see is composed of low-lying areas

One mistake the early astronomers made was to consider some areas to be seas

On the moon, there are dark, plain-like areas as well as brightest, rugged regions

گزینه 4. در گزینه 4 برای توصیف اسم regions بایستی از دو صفت مطلق استفاده شود؛ ولی brightest صفت عالی است. در اینجا نیازی به آوردن صفت عالی نیست و بجای brightest بایستی از bright استفاده شود.

 

نمونه سوالات صفت آزمون EPT :

At present there are no one home

she goes to school at night

He is at school right now

He will be back soon

گزینه 1. در گزینه 1، به همراه no one (مفرد) بایستی از شکل فعلی مفرد is استفاده شود، نه شکل جمع are

نمونه سوالات صفت آزمون EPT

شما می توانید با توجه به برنامه زمانی خود مشغول به یادگیری شوید و با شرکت در کلاس های استاد مسجدی نیاز آموزشی خود جهت کسب بهترین نمره در این آزمون را رفع نمایید.

تمام کلاس های موسسه استاد مسجدی به صورت خصوصی و فشرده برگزار می گردد. برای شرکت در این کلاس ها با شماره زیر تماس بگیرید.

موسسه زبان استاد مسجدی

ارتباط با ما: 09118018018 – 09113334659

محل برگزاری کلاسها : رشت،لاهیجان،انزلی   

| استاد مسجدی

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه