کنکور زبانمنابع دکتری زبان‌شناسی دانشگاه سراسری/آزاد

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/06/hand-drawn-checklist-background_23-2148070711.jpg

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری : گرایش های رشته دکتری زبان شناسی سراسری و آزاد عبارتند از : (منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری 🙂 دکتری زبان شناسی دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در زیر منابع هر بخش از آزمون (منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه...

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری : گرایش های رشته دکتری زبان شناسی سراسری و آزاد عبارتند از : (منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری 🙂

دکتری زبان شناسی

دکتری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

در زیر منابع هر بخش از آزمون (منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری) را به صورت جداگانه معرفی می کنیم:

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع زبان عمومی

۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.
۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.
۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.
۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.
۵- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع زبان تافل

۱- کتاب خودآموز IELTS، محمد معین جهانگیر و علی زارعی، انتشارات نور علم.
۲- کتاب مجموعه سوالات تافل آزمون دکتری، محمود رمضانی، انتشارات سرای عدالت.
۳- کتاب نکته ها و مهارت های موفقیت در آزمون های زبان عمومی و تخصصی، تالیف عبدالرضا تالانه و شاهین شریفی، انتشارات کیومرث.
۴- کتاب تست و گرامر انگلیسی، تالیف عباس فرزام، انتشارات باستان.
۵- کتاب نکات کلیدی گرامر در زبان انگلیسی، مورفی ریموند، ترجمه میمنت رحمتی، انتشارات دانش پرور.
۶- کتاب راهنمای جامع آزمون تافل، سید محمدرضا ناصرزاده و یاشار دهدشتی، انتشارات نگاه دانش.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع استعداد تحصیلی

۱- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (۲ جلدی) ، احمد صداقت، انتشارات نگاه دانش.
۲- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی، هوشنگ عباس فام، انتشارات راه.
۳- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان، اصلانی، غفارزاده، انتشارات نگاه دانش.
۴- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT 2011 ، مجید نگهداری، انتشارات مولف.
۵- کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
۶- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، احمد صداقت.
۷- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت ، عرفانیان.
۸- جزوه استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، محمد وکیلی.
۹- جزوه اینترنتی ۱۰۰ مساله حل شده استعداد تحصیلی دکتری، هادی مسیح خواه، محمد وکیلی ، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
۱۰- نمونه سوالات دکتری دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران.
۱۱- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف.
۱۲- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
۱۳- جزوه استعداد تحصیلی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
۱۴- جزوه استعداد تحصیلی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع کلیات زبان شناسی

۱- کتاب مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تالیف ابوالحسن نجفی، انتشارات نیلوفر.
۲- کتاب آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، تالیف یدالله ثمره، انتشارات مرکز نشردانشگاهی.
۳- کتاب ساخت زبان فارسی، تالیف خسرو غلامعلی زاده، انتشارات احیاء کتاب.
۴- کتاب معنی شناسی کاربردی، تالیف کوروش صفوی، انتشارات همشهری.
۵- کتاب درآمدی بر زبان شناسی معاصر، تالیف علی درزی، انتشارات سمت.
۶- کتاب مقدمات زبانشناسی، تالیف مهری باقری، انتشارات قطره. 
۷- کتاب آواشناسی فتونیک، تالیف علی محمد حق شناس، انتشارات آگه.
۸- کتاب نگاهی به زبان (یک بررسی زبان شناختی)، تالیف جورج یول، ترجمه نسرین حیدری، انتشارات سمت.
۹- کتاب زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبان شناسی)، تالیف محمدرضا باطنی، انتشارات آگه.
۱۰- کتاب چهار گفتار درباره زبان فارسی، تالیف محمدرضا باطنی، انتشارات آگه.
۱۱- کتاب پیرامون زبان و زبان شناسی، تالیف محمدرضا باطنی، انتشارات فرهنگ معاصر.
۱۲- کتاب زبان شناسی و زبان: بررسی مفاهیم بنیادی زبان شناسی، تالیف جولیاس. فالک، ترجمه خسرو غلامعلی زاده، انتشارات رهنما.
۱۳- کتاب مجموعه سوالات زبان شناسی همگانی، تالیف رضا خیر آبادی، انتشارات کتابخانه فرهنگ.
۱۴- کتاب مجموعه سوالات زبان شناسی همگانی، تالیف فروه غفوری، انتشارات دیدار.
۱۵- کتاب ارشد زبان شناسی همگانی، تالیف سجودی، امیری، اخلاقی و محمد صالحی، انتشارات پوران پژوهش.
۱۶- کتاب زبانشناسی LINGUISTICS ، تالیف رضا خیر آبادی، الهام رحیمی، صفا عابدی، انتشارات کانون فرهنگی آموزش. 
۱۷- کتاب زبان شناسی نظری، تالیف محمد دبیر مقدم، انتشارات سخن.
۱۸- کتاب درآمدی به آواشناسی، تالیف لطف الله یارمحمدی، انتشارات دانشگاهی.
۱۹- کتاب نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل، تالیف لاری هایمن، ترجمه یدالله ثمره، انتشارات فرهنگ معاصر. 
۲۰- کتاب ساخت آوایی زبان، تالیف مهدی مشکوه الدینی، انتشارات دانشگاه مشهد.
۲۱- کتاب نحو زبان فارسی بر اساس نظریه حاکمیت و وابستگی، تالیف میر عمادی، انتشارات سمت.
۲۲- کتاب تاریخچه مختصر زبان شناسی، تالیف علی محمد حق شناس، انتشارات مرکز.
۲۳- کتاب ریشه شناسی (اتیمولوژی)، تالیف ابوالقاسمی، انتشارات ققنوس.
۲۴- کتاب ترکیب در زبان فارسی، تالیف مقربی، انتشارات توس. 
۲۵- کتاب زبان و مسایل دانش، تالیف چامسکی، ترجمه علی درزی، انتشارات آگاه.
۲۶- کتاب زبان شناسی اجتماعی، تالیف ترادگیل، ترجمه محمد طباطبایی، انتشارات آگاه.
۲۷- کتاب گفتارهایی در زبان شناسی، تالیف کورش صفوی، انتشارات هرمس.
۲۸- کتاب زبان شناسی و آسیب شناسی زبان، تالیف رضا نیلی پور، انتشارات هرمس.
۲۹- کتاب تاریخ مختصر زبان فارسی، تالیف محسن ابوالقاسمی، انتشارات کتابخانه طهوری.
۳۰- کتاب سیر زبان شناسی، تالیف مهدی مشکوه الدینی، انتشارات دانشگاه مشهد.
۳۱- جزوه زبانشناسی دانشگاه تهران.
۳۲- جزوه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.
۳۳- جزوه زبانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی.
۳۴- جزوه زبانشناسی موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع آواشناسی و واج شناسی

۱- کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار، تالیف گلناز مدرسی قوامی، انتشارات سمت.
۲- کتاب آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا، تالیف یدالله ثمره، انتشارات مرکز نشردانشگاهی.
۳- کتاب نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل، تالیف لاری هایمن، ترجمه یدالله ثمره، انتشارات فرهنگ معاصر. 
۴- کتاب آواشناسی (فونتیک)، تالیف علی محمد حق شناس،انتشارات آگه. 
۵- کتاب آواشناسی: آکوستیک و شنیداری،تالیف کیث جانسون،ترجمه زهرا محمودزاده ،انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 
۶- کتاب آواشناسی (Phonetics)، تالیف پیترجان روچ، ترجمه وحیده ابوالحسنی زاده ،انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه کرمان).
۷- کتاب آواشناسی،تالیف برتیل مالمبرگ،ترجمه زینا زرافشان ،مهدی سمائی ،انتشارات مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
۸- کتاب واج شناسی: نظریۀ بهینگی، تالیف محمود بی جن خان، انتشارات سمت.
۹- کتاب واج شناسی،تالیف گلناز مدرسی قوامی ،انتشارات نویسه پارسی.
۱۰- کتاب آشنایی با زبان شناسی (کلیات و واج شناسی)،تالیف احمد سمیعی،انتشارات سخن. 
۱۱- کتاب واج شناسی: تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی،تالیف محرم اسلامی، فاطمه لشکری نژاد ،انتشارات سمت.
۱۲- کتاب واج شناسی رویکرد قاعده بنیاد،تالیف عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا،انتشارات سمت.
۱۳- جزوه آواشناسی و واج شناسی زبان دانشگاه تهران.
۱۴- جزوه آواشناسی و واجشناسی زبان دانشگاه شهید بهشتی.
۱۵- جزوه آواشناسی و واج شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۶- جزوه آواشناسی و واج شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.
۱۷- جزوۀ آواشناسی و واج شناسی زبان مؤسسۀ سنجش تکمیلی امیرکبیر.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع صرف و نحو

۱- کتاب مبانی صرف، تالیف ویدا شقاقی، انتشارات سمت.
۲- کتاب مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی،تالیف ابوالحسن نجفی،انتشارات نیلوفر.
۳- واژشناسی،تالیف جان استونهام، فرانسیس کاتامبا،ترجمه جلال رحیمیان،انتشارات دانشگاه شیراز.
۴- کتاب نظام آوایی زبان: نظریه و تحلیل،تالیف هایمن، لاری ام،ترجمه یدالله ثمره ،انتشارات فرهنگ معاصر.
۵- کتاب ساخت زبان فارسی، تالیف خسرو غلامعلی زاده، انتشارات احیاء کتاب.
۶- کتاب ساخت زبان فارسی، تالیف آزیتا افراشی، انتشارات سمت.
۷- کتاب شیوه استدلال نحوی،تالیف علی درزی،انتشارات سمت
۸- کتاب زبان و مسائل دانش، تالیف نوام چامسکی، مترجم علی درزی، انتشارات آگه.
۹- کتاب دانش زبان، تالیف نوام چامسکی، مترجم علی درزی، انتشارات نی.
۱۰- کتاب زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی،تالیف سیدمحمد دبیرمقدم،انتشارات سمت.
۱۱- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه تهران.
۱۲- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه شهید بهشتی.
۱۳- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۴- جزوه صرف و نحو زبان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.
۱۵- جزوۀ صرف و نحو زبان مؤسسۀ سنجش تکمیلی امیرکبیر.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع معنا شناسی

۱- کتاب درآمدی بر معنی شناسی، تالیف کوروش صفوی، انتشارات سورۀ مهر.
۲- کتاب معنی شناسی کاربردی، تالیف کوروش صفوی، انتشارات همشهری.
۳- کتاب نگاهی تازه به معنی شناسی،تالیف فرانک رابرت پالمر،ترجمه کوروش صفوی، انتشارات کتاب ماد. 
۴- کتاب درآمدی بر معنی شناسی،تالیف جان لاینز،ترجمه کوروش صفوی ،انتشارات علمی. 
۵- کتاب نوشته های پراکنده: معنی شناسی،تالیف کوروش صفوی،انتشارات علمی. 
۶- کتاب معنی شناسی،تالیف امیر احمدی ،کوروش صفوی ،انتشارات نویسه پارسی.
۷- کتاب آشنایی با معنی شناسی،تالیف کوروش صفوی،انتشارات پژواک کیوان. 
۸- جزوه معنی شناسی زبان دانشگاه تهران.
۹- جزوه معنی شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
۱۰- جزوه معنی شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۱- جزوه معنی شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع تجزیه و تحلیل کلام

۱- کتاب کاربردشناسی زبان (pragmatics) ،تالیف جورج یول,ترجمه علی اصغر رستمی, محمد عموزاده مهدیرجی, منوچهر توانگر،انتشارات سمت.
۲- کتاب سخن کاوی: گفتمان شناسی (انتقادی) تجزیه و تحلیل کلام(Discourse analysis)، تالیف محمدضیاء حسینی، خسرو حسن پور، انتشارات رهنما.
۳- فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی،تالیف فردوس آقا گل زاده،انتشارات علمی.
۴- جزوه تجزیه و تحلیل کلام دانشگاه تهران.
۵- جزوه تجزیه و تحلیل کلام دانشگاه شهید بهشتی.
۶- جزوه تجزیه و تحلیل کلام دانشگاه علامه طباطبایی.
۷- جزوه تجزیه و تحلیل کلام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع جامعه شناسی زبان 

۱- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تالیف یحیی مدرسی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تالیف رونالد وارداف، ترجمه رضا امینی، انتشارات بوی کاغذ.
۳- کتاب زبان شناسی اجتماعی: درآمدی بر زبان و جامعه، تالیف پیتر ترادگیل، ترجمه محمد طباطبایی، انتشارات آگاه.
۴- کتاب جامعه شناسی زبان: برنامه ریزی زبان فارسی و نگرش های زبانی، تالیف نگار داوری اردکانی، انتشارات جامعه شناسان. 
۵- کتاب جامعه شناسی زبان ، تالیف برنارد اسپولسکی، ترجمه سیده نسترن پزشکی، انتشارات روزآمد. 
۶- کتاب مرگ زبان (مبحثی در جامعه شناسی زبان)، تالیف حسن بشیرنژاد، انتشارات موسسه فرهنگی شمال پایدار. 
۷- کتاب گفتارهایی در باب جامعه شناسی زبان و مسائل پیرامون آن، تالیف پدرام حاتمی، سامان سامنی، انتشارات ساکو. 
۸- جزوه جامعه شناسی زبان دانشگاه تهران.
۹- جزوه جامعه شناسی زبان دانشگاه شهید بهشتی.
۱۰- جزوه جامعه شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۱- جزوه جامعه شناسی زبان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع روان شناسی زبان 

۱- کتاب درآمدی بر روانشناسی زبان، تالیف دنی استاینبرگ، ترجمه ارسلان گلفام، انتشارات سمت.
۲- کتاب روان شناسی زبان: با تاکید بر آموزش زبان فارسی،تالیف علی محمد ناعمی،انتشارات بیهق.
۳- کتاب درآمدی بر روان شناسی زبان ،تالیف ضیاء حسینی،انتشارات رهنما.
۴- کتاب روانشناسی زبان (با تاکید بر زبان فارسی)، تالیف مصطفی طباطبایی، انتشارات لوح زرین. 
۵- کتاب درآمدی بر روانشناسی زبان، تالیف فخرالسادات حسینی، انتشارات پارسیا.
۶- جزوه روان شناسی زبان دانشگاه تهران.
۷- جزوه روان شناسی زبان دانشگاه شهید بهشتی.
۸- جزوه روان شناسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی.
۹- جزوه روان شناسی زبان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.

منابع دکتری زبان‌ شناسی دانشگاه سراسری – منابع زبان شناسی رایانشی

۱- کتاب مجموعه مقالات دومین هم اندیشی زبان شناسی رایانشی، تالیف پروانه خسروی زاده، انتشارات اهورا.
۲- کتاب فرهنگ توصیفی زبان شناسی رایانشی، تالیف پروانه خسروی زاده، مارال شیخ زاده، مهدی مرادی، وحید مواجی، انتشارات پردیس دانش.
۳- جزوه زبان شناسی رایانشی دانشگاه تهران.
۴- جزوه زبان شناسی رایانشی دانشگاه شهید بهشتی.
۵- جزوه زبان شناسی رایانشی دانشگاه علامه طباطبایی.
۶- جزوه زبان شناسی رایانشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقیات.

موسسه زبان اندیشان استاد مسجدی

ارتباط با ما:09118018018 – 09113334659

محل برگزاری کلاسها : رشت،لاهیجان،انزلی   

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه