IELTS-Grammarاسم مصدر یا مصدر با to بعد از allow ,advise, make, suggest

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/11/images-1-1-1.jpg

  اسم مصدر یا مصدر با to بعد از allow ,advise, make, suggest – بعضی از افعال اگر مفعول نداشته باشند با ing به کار می روند و چنان چه بعد از آن ها مفعول غیر مستقیم (مفعول شخصی ) وجود داشته باشد از مصدر با to استفاده می شود. افعالی مانند advise (نصیحت کردن،...

 

اسم مصدر یا مصدر با to بعد از allow ,advise, make, suggest

بعضی از افعال اگر مفعول نداشته باشند با ing به کار می روند و چنان چه بعد از آن ها مفعول غیر مستقیم (مفعول شخصی ) وجود داشته باشد از مصدر با to استفاده می شود. افعالی مانند advise (نصیحت کردن، توصیه کردن)، allow  ( اجازه دادن، گذاشتن) ، forbid ( قدغن کردن، ممنوع کردن، اجازه ندادن) و permit  ( اجازه دادن، گذاشتن) شامل این تعریف می شوند.

اسم مصدر یا مصدر با to

اسم مصدر یا مصدر با to

 

مثال:

We do not allow / permit smoking in the lecture hall.

اجازه نمی دهیم در سالن سخنرانی سیگار بکشند.

در جمله فوق مفعول شخصی وجود ندارد.

We do not allow / permit people to smoke in the lecture hall.

اجازه نمی دهیم مردم در سالن سخنرانی سیگار بکشند.

در جمله ی فوق people  مفعول شخصی است. در هنگام استفاده از مصدر با to توجه داشته باشید که مفعول شخصی باید بین دو فعل و مصدر قرار گیرد.

I wouldn’t advise taking the car there’s nowhere to park.

بردن ماشین را توصیه نمی کنم، جایی برای پارک وجود ندارد.

I wouldn’t advise you to take the car …

به تو توصیه نمی کنم ماشین را ببری…

در جمله ی فوق you  مفعول شخصی است.

_بعد از make ( مجبور کردن، واداشتن ) ، مصدر بدون to  به کار می رود:

I made him give me the money back

(Made him to give ) غلط

او را وادار کردم پول را به من پس دهد

I can’t make the TV work

(make the TV to work)غلط

نمی توانم تلویزیون را کار بیاندازم.

_ در جمله ی مجهول بعد از این افعال از مصدر با to استفاده می شود. شکل مجهول افعال:

be advised, be allowed, be forbidden, be made, be permitted

مثال:

I was advised to contact my travel agent as soon as the plane landed.                                                              

به محض این که هواپیما فرود آمد ،به من توصیه شد که با آژانس مسافرتی ام تماس بگیرم.

He was made to tell everything.                                                                                                                                

او مجبور شد همه چیز را بگوید.

علت کاربرد مصدر با to در جمله ی مجهول این است که افعال فوق در جمله ی مجهول به شکل اسم مفعول یا صفت مفعولی به کار میروند،و در واقع دیگر نقش فعل را ندارند و صفت هستند.همانطوری که می دانید ، بعداز صفت مصدر با to به کار می رود و مصدر مکمل صفت است.

_فعل suggest (پیشنهاد کردن) می تواند بدون مفعول شخصی همراه با شکل ing به کار رود:

John suggested going to movie.                                                                                                                                  

جان پیشنهاد کرد به سینما برویم.

نکته مهم:

هرگاه بعداز suggest ،جمله واره ی that به کار رود ، در این صورت جمله واره به شکل التزامی (subjunctive) خواهد بود.در وجه التزامی از مصدر بدون to استفاده می شود،یعنی فعل s،ing، edو…نمی گیرد و قبل از آن toبه کار نمی رود:

I suggested that he wear black for the ceremony.                                                                                                  

من پیشنهاد کردم که او برای مراسم لباس سیاه بپوشد.

توجه:

در جمله ی فوق that  را می توان حذف کرد.

*به مثال زیر نیز توجه نمایید:

John suggested we go to a movie.                                                                                                                               

Or:John suggested that we go to go to a movie.                                                                                                      

جان پیشنهاد کرد که به سینما برویم.

برای دریافت سوالات می توانید فایل زیر را دانلود کنید:

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه