IELTS-Grammarکاربرد get و go و تاریخ ها(dates)

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/11/images-8-1.jpg

کاربرد get و go و تاریخ ها(dates) *go  را همراه با بعضی صفات به معنی “شدن” به کار می بریم (get را به کار نمی بریم ). کاربرد go به ویژه با کلمات مربوط به رنگ رایج است ( کاربرد getو go) : Leaves go brown . (نه get brown) برگ ها زرد می شوند....

کاربرد get و go و تاریخ ها(dates)

*go  را همراه با بعضی صفات به معنی “شدن” به کار می بریم (get را به کار نمی بریم ). کاربرد go به ویژه با کلمات مربوط به رنگ رایج است ( کاربرد getو go) :

Leaves go brown . (نه get brown)

برگ ها زرد می شوند.

People go red , pale , or white with anger , blue with cold , green with seasickness or envy , purple with rage.

مردم وقتی که عصبانی می شوند یا سرخ می شوند یا رنگشان می پرد و یا سفید می شوند ، وقتی که سردشان است کبود می شوند ، وقتی که دریا زد می شوند یا حسادت می ورزند کبود می شوند ، و هنگام خشم ارغوانی می شوند .

*فعل goاغلب برای تغییرات ناگهانی و معمولا منفی به کار می رود .

مثال:

People go mad , bald , deaf , blind , grey.

مردم دیوانه می شوند ، طاس ، ناشنوا نابینا می شوند یا موهایشان سفید می شود .

توجه :

Go را همراه با old ،  tired و ill به کار نمی بریم ، به کاربرد go  در مثال های زیر توجه نمایید:

horse go lame                                                                                                                                

machines go wrong                                                                                                                   

jam goes sugary                                                                                                                               

meat goes off (or goes bad )                                                                                                            

*برای این که نشان دهیم کارها به خوبی و خوشی تمام شده اند ، در بعضی از عبارت ها از come استفاده می کنیم.

My dream has come true.  

رویای من به واقعیت پیوسته است .

It’ll all come right in the end .

آخرش به خوبی تمام خواهد شد .

*فعل get غیر رسمی است و اغلب قبل از صفت (بدون اسم) به کار می رود :

It was getting very dark .

هوا داشت خیلی تاریک می شد .

You get younger every day .

تو هر روز جوان تر می شوی .

*get همچنین می تواند قبل از اسم مفعول (صفت مفعولی) مانند lost ، broken ، dressed و married  به کار می رود :

I got married in 1986.

آنها درسال 1986 ازدواج کردند .

*توجه ک معمولا برای صحبت در مورد تغییرات قبل از اسم ، از become استفاده می کنیم ، در این صورت استفاده از get صحیح نیست .  

مثال:

I became a grandfather last week.(نه   I got a grandfather…)

من هفته پیش پدربزرگ شدم .

کاربرد get و go و تاریخ ها(dates)

کاربرد get و go و تاریخ ها(dates)

 

– تاریخ ها(dates)                                        

برای نوشتن تاریخ روز ها چندین راه وجود دارد . برخی ، ماه را قبل از روز می نویسند و برخی دیگر روز هارا قبل از ماه . قبل از شماره ی سال می توان ویرگول گذاشت :

March 1st 1970

1st March 1970

اول مارس 1970

July 2nd ,1936

2nd July , 1936

دوم ماه ژوئن 1936

*برخی حرفای (-st،-nd،-rdو-th)را که به دنبال شماره ی روز نوشته می شوند حذف می کنند :

October 1 , 1932

5 July , 1980

  *اسم ماه ها اغلب به صورت کوتاه نوشته می شود :

15 Nov . 1989

Sept . 13th

*می توان تمام تاریخ را به رقم نوشت ،اما باید توجه کرد که بریتانیایی ها و آمریکایی ها یکسان نمی نویسند ،بریتانیایی ها روز را اول می نویسند ،آمریکایی ها ماه را .

ششم آوریل 1977                                                                                                         6.4.77 بریتانیایی

چهارم ژوئن 1977                                                                                                        6.4.77 آمریکایی 

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه