IELTS-Grammarکاربرد ing+go و hardly و scarcely و no sooner

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/11/Untitled-8-1.giftfhjgj-1.gif

کاربرد ing+go و hardly و scarcely و no sooner – کاربرد –ing +go *در عبارت هایی مانند to go swimming ،بعد از go از شکل ing فعل استفاده می کنیم (ing +go ). این عبارت ها بیشتر مربوط به ورزش و سر گرمی هستند . مثال : Let’s go climbing next week. بیا آخر هفته...

کاربرد ing+go و hardly و scarcely و no sooner

– کاربرد –ing +go

*در عبارت هایی مانند to go swimming ،بعد از go از شکل ing فعل استفاده می کنیم (ing +go ). این عبارت ها بیشتر مربوط به ورزش و سر گرمی هستند .

مثال :

Let’s go climbing next week.

بیا آخر هفته برویم کوهنوردی .

Did you go swimming last Saturday?

شنبه گذشته رفتی شنا ؟

توجه :

در این گونه عبارت ها ، بعداز goاز حرف اضافه ی to استفاده نمی شود .

ing+go و hardly و scarcely و no sooner

*مهم ترین عبارت های رایج که بعد از go به شکل –ing  به کار می روند ، عبارتند از :

Go boating                 

 به قایقرانی رفتن                

Go climbing                   

به کوهنوردی رفتن              

Go fishing                        

به ماهیگیری رفتن       

Go hunting                           

به شکار رفتن                    

Go riding                    

 به اسب سواری رفتن                

Go sailing                           

به قایقرانی رفتن                        

Go shopping                        

 به خرید رفتن                     

Go skiing                               

  به اسکی رفتن                          

Go swimming                            

به شنا رفتن                     

Go walking                    

 برای قدم زدن رفتن                 

-کاربرد hardly و scarcely و no sooner

این سه عبارت را می توانیم برای بیان این معنا که کاری به سرعت بعد از کار دیگری رخ داده است ، به کار ببریم (معمولا آن ها را با گذشته کامل به کار می بریم ) به ساختار جمله توجه نمایید:                                                                                                           

          … hardly  …  when/before …   
        … scarcely … when /before …          
     … no sooner … than …

Examples :

I hardly closed my eyes when the telephone rang .( or : I had scarcely closed …)

هنوز چشم هایم را نبسته بودم که تلفن زنگ زد .

I had no sooner closed the door than somebody started knocking on it .

هنوز در را نبسته بودم که کسی در زد .

*در سبک رسمی یا ادبی معمولا این ساختار را با نظم واژگانی جا به جا شده به کار می بریم :

Hardly had I closed my eyes when I began to imagine the most fantastic shapes .

هنوز چشمانم را نبسته بودم که در رویای شگرف ترین تصویر ها فرو رفتم .

No sooner had she sat down than phone rang .

به محض این که نشست تلفن زنگ زد .

Scarcely had we started lunch when the doorbell rang .

ما هنوزناهارمان را شروع نکرده بودیم که زنگ در به صدا درآمد .

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه