آلمانیصدای الفبای زبان آلمانی

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/12/rgerf-1.gif

خواندن الفبای زبان آلمانی صدای الفبای زبان آلمانی بصورت انفرادی A _ صدای اَ میدهد مانند:    aber «اما» B صدای ب می دهد مانند: Berlin «برلین» C در زبان آلمانی بندرت بکار گرفته میشود. به هرحال صدای ث میدهد. مانند: Cent «یک صدم دلار» D صدای د میدهد. مانند: Wand «دیواره» E صدای اِ میدهد. مانند: Weg «راه» F صدای ف میدهد. مانند: | Wolf «گرگ» Gصدای گ میدهد. مانند: morgen «فردا» H بطور...

خواندن الفبای زبان آلمانی

صدای الفبای زبان آلمانی

صدای الفبای زبان آلمانی بصورت انفرادی

A _ صدای اَ میدهد مانند:    aber «اما»

B صدای ب می دهد مانند: Berlin «برلین»

C در زبان آلمانی بندرت بکار گرفته میشود. به هرحال صدای ث میدهد. مانند:

Cent «یک صدم دلار»

D صدای د میدهد. مانند: Wand «دیواره»

E صدای اِ میدهد. مانند: Weg «راه»

F صدای ف میدهد. مانند: | Wolf «گرگ»

Gصدای گ میدهد. مانند: morgen «فردا»

H بطور کلی صدای ه می دهد. اگر این حرف اول یک کلمه قرار بگیرد خوانده شده و صدای ه میدهد. مانند:

ولی اگر دو طرف و یا یک طرف آن حروف بیصدا باشد در این صورت حرف H خوانده نشده بلکه باید کلمه را کشیده تر بیان کرد. مانند: Fahrer «راننده»

حروف H در آخر کلمه خوانده شده و صدای ه میدهد. مانند: nah «نزدیک»

صدای الفبای زبان آلمانی

i– صدای ای می دهد مانند: Iran «ایران»

j– این حرف صدای ی میدهد. مانند: jung «جوان»

K۔ صدای ک می دهد. مانند: Krank «بیمار»

L – صدای ل میدهد. مانند: Wald «جنگل»

M – صدای م میدهد. مانند: Lampe «لامپ»

N – صدای ن می دهد. مانند: Wand «دیوار»

O– صدای اُ میدهد. مانند: morgen «فردا»

P – صدای پ می دهد. مانند: Lampe «لامپ»

Q۔ صدای کو میدهد و اغلب با حرف U می آید. مانند: Quer «عرض -کج»

R – صدای ر می دهد مانند: Warm «گرم»

S – اگر پس از این حرف یکی از حروف باصدا قرار بگیرد در این صورت حرف S صدای ز می دهد.

Sagen «گفتن»

مانند: sagen «گفتن»

در غیر این صورت صدای س می دهد. مانند: Ausland «کشور خارجی»

B – به این حرف اس سِت میگویند که صدای س میدهد. مانند: StraBe «خیابان»

T – صدای ت میدهد. مانند: Winter «زمستان»

U – صدای او میدهد. مانند: Nur «فقط»

V – صدای ف میدهد. مانند: Vater «پدر»

W – صدای و میدهد. مانند: Wagen «اتومبیل-گاری»

X – صدای ک + س را میدهد. مانند: Sex «جنس – جنسیت»

Y – به ندرت در زبان آلمانی بکار گرفته می شود و به هر حال صدای ی می دهد. مانند: Yemen «کشور یمن» 

Z – صدای مابین ت و ث میدهد. مانند: Zug «ترن – قطار»

| استاد مسجدی

 

برگزاری دوره های آلمانی برای تحصیل یا مهاجرت فقط در یک ماه توسط استاد مسجدی

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه